0868 963 963

di-lac-dung4
di-lac-dung3
di-lac-dung2

Di lặc đứng gỗ hương

2.800.000 

: DL
Chất Liệu : Gỗ Hương 
Kích thước : 21-27-56
Tình Trạng : Còn hàng