di lặc ngồi bê rượu 4
di lặc ngồi bê rượu 3
di lặc ngồi bê rượu 2

Di Lặc Ngồi Bê Rượu

2.200.000 

: DL
Chất Liệu : Gỗ Hương
Kích thước : 30-30-30
Tình Trạng : Còn hàng